TEIGEN, GRAVING I GANG!!!
På finn.no ligger nå prosjekt for salg, vi har 2 salg og en som er reservert. Vi planleger at byggingen starter vår og ferdigstilles til sommeren.

folder_30_09.pd
FJERMEDAL
Vi er nå i gang å planlegging av rekkebolig og leiligheter. Er dette av interesse ta kontakt.
Oppstart så fort planen er godkjent.
MYLLARSMARKA
Byggservice Egersund, Norrøn Bolig og Eger Bygg er sammen om et stort, nytt byggefelt. Her kan det bli 130 boliger i Myllarsmarka.