Velkommen til Byggservice Egersund AS, en byggmesterbedrift med fokus på kundene.

Kvalitet og trygghet siden 2001

Dette kan vi tilbyd deg:
  • Bolig bygging på din tomt, se vår katalog fra mesterhus.
  • Hytte og fritidsbolig
  • Skole og barnehager.
  • Rehabilitering
  • Dvs annet tømmer arbeid.
  • Vi har egen service mann som påtar seg små vedlikeholdsarbeid.
  • Vi har egen tegner som skreddersyr for deg.
  • Prosjektering.
  • Hjelp til søknader.
  • Utvikling av din tomt for deg eller i samarbeid med deg.

Kvalitet og trygghet siden 2001

Mesterhus er en del av Mestergruppen A/S som har lang tradisjon og virksomhet med utspring i byggmestervirksomhet i Norge. Gruppen arbeider i dag blant annet med kjedekonsepter innenfor husbygging og byggevarehandel. Mesterhus er organisert som et landsomfattende kjedeforetak av frittstående byggmesterfirmaer.

Grunntanken er å bygge kvalitetshus, bygget av din lokale byggmester, forankret i tradisjon, fagkunnskap, seriøsitet og solid håndverk i hele byggeprosessen. Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

 
 
 
 
 
 
 
 
Vi tegner og prosjekterer løsninger
Tegnet og prosjktert av Byggservice Egersund

Bestill Mesterhusboken